2022

Szkoła Polonijna- pomoc w przystosowaniu pomieszczeń szkolnych z powodu wypadku losowego

2021

2020

2019

Witamy w domu- wyżywienie młodzieży Polskiego pochodzenia ze Wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki.

2018-2019

Witamy w domu- wyżywienie młodzieży Polskiego pochodzenia ze Wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki.