Zarząd Fundacji

Ewa Petrykiewicz – Prezes Zarządu
Aleksiej Katkow – Członek Zarządu

Pani Ewa Petrykiewicz Prezes Fundacji

Pani Ewa Petrykiewicz Prezes Fundacji “Dla Polonii” przedstawia uczniów

Rada Fundacji

Małgorzata Grzebień – Przewodnicząca Rady
Ks. Józef Maj
Małgorzata Furgała
Halina Lipiecka
Anna Olesiak
Krystyna Znojewska Prokop
Piotr Pałka
Dariusz Przyłas
Marek Sokołowski