Składamy serdeczne podziękowania dla firm, instytucji, organizacji, a także osobom prywatnym, w tym wolontariuszom, za okazaną nam pomoc i wsparcie finansowe lub rzeczowe.

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego i swoją działalność na rzecz Polaków ze Wschodu finansuje z dotacji oraz wpłat od Darczyńców i Mecenasów. Brakujące fundusze – przede wszystkim na opłacenie pobytu uczniów w internacie oraz za ich wyżywienie – pozyskujemy od instytucji, firm i Ludzi Dobrej Woli.

Jesteśmy wdzięczni za każdy gest pomocy ofiarowanej dla uczniów Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Partnerzy instytucjonalni:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą  Fundacja “Dla Polonii” może w 2020 r. przeprowadzić nienastępujące projekty:

“Witamy w domu”- wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu;

“Kultura w praktyce”- organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu.

“Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki dla uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

Fundacja “Dla Polonii” realizuje wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu- “Witamy w domu”, który w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

W 2019 r. Fundacja “Dla Polonii” realizowała projekt „Polskie Korzenie”- kulturowo-edukacyjny wyjazd do Polski dla młodych osób polskiego pochodzenia z Argentyny pomiędzy 18 a 27 rokiem życia. W takcie projektu grupa spędziła łącznie 18 dni w trzech miastach Polski, w których odwiedzili muzea, uniwersytety oraz miejsca istotne ze względu na pamięć historyczną i dużą wartość kulturalną. Dzięki temu  mogą upowszechniać wiedzę zdobytą w Polsce poprzez czynny udział w organizacjach polonijnych z całej Argentyny. Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Do listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. fundacja realizuje zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Od 2016 roku realizujemy projekty edukacyjne dla młodzieży ze wschodu współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +.

Opiekę nad polską młodzieżą ze Wschodu wspierają:

Cedrob S.A. Cedrob S.A.

Fundacja Lotto Fundacja Lotto
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Spouses of Heads of Mission Spouses of Heads of Mission
Fundacja Banku Zachodniego WBK Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie
Fundacja im.Adama Mickiewicza w Kanadzie Fundacja im.Adama Mickiewicza w Kanadzie
Fundacja Dla Rodaka Fundacja Dla Rodaka
Orange Polska
Kancelaria Tomasik Jaworski S.P.
Fundacja Grupy PKPFundacja Grupy PKP
Światowe Zjednoczenie Polek Światowe Zjednoczenie Polek
Kantar Millward Brown Kantar Millward Brown
HAVAS PR WARSAW HAVAS PR WARSAW
 Antas Tax Sp. z o.o. Antas Tax Sp. z o.o.
"ANDREW"
"Fundacja AKURAT"