Powrót do Polski

W połowie 2014 r. w ramach naszej akcji “Powrót do Polski” ponad 25 tysięcy osób wysłało list do Premiera RP, wyrażając w nim swoje poparcie dla sprowadzania Polaków ze Wschodu do Ojczyzny

.

Polska jest jednym z najszybciej wyludniających się krajów. Wg prognoz w 2050 roku będzie nas o 6 milionów mniej. Jeśli ten ujemny trend się utrzyma, to za kilka dekad w Polsce zachwiany zostanie system emerytalny. Polska będzie zmuszona prowadzić mądrą politykę imigracyjną.

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie sprowadzanie obywateli polskiego pochodzenia z byłych republik radzieckich, którzy wyrośli w bliskim nam kręgu kulturowym, a ponadto utożsamiają się z Ojczyzną swoich przodków.

Powrót do Polski

Akcja “Powrót do Polski” miała na celu ukazanie, że Polacy popierają powrót rodaków ze Wschodu, nie tylko z powodu moralnego zobowiązania wobec nich czy ze względów sentymentalnych. Jest to bowiem działanie w interesie naszego państwa i wyraz troski o jego przyszłość. Chcemy poprzez takie apele zwrócić uwagę Premiera RP na wymierne korzyści, które będą efektem działań na rzecz powrotu Polaków zza wschodniej granicy.

List z apelem trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sekretariatu Premiera RP. Poparcie dla akcji „Powrót do Polski” poprzez platformę CitizenGO wyraziło ponad 25 tysięcy osób. Serdecznie dziękujemy za każdy głos poparcia dla powrotu naszych rodaków ze Wschodu.

Oto treść listu wysyłanego do Premiera RP:

Szanowny Panie Premierze,

wyrażam swoje poparcie dla sprowadzania polskich rodzin, które pozostały na terenie byłych republik radzieckich. Na skutek perturbacji historycznych znalazły się one poza granicami Ojczyzny. Mamy moralny i patriotyczny obowiązek zająć się ich losem.


Wszystkie prognozy wskazują na to, że nasz kraj się stopniowo wyludnia. Powodem tego jest nie tylko zmniejszająca się liczba urodzeń, ale i emigracja naszych rodaków na zachód. Wg szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce będzie brakować w przyszłości obywateli w wieku produkcyjnym. Polska będzie musiała sprostać wyzwaniom jakie niesie mądra polityka imigracyjna.


Dlatego zwracam się do Pana z apelem o podjęcie wszelkich kroków, które pomogą w sprowadzaniu polskich rodzin ze wschodu. Mój list jest wyrazem troski o przyszłość naszego narodu i poparcia dla tych działań.

 

Zobacz podsumowanie naszej kampanii w mediach