Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Ukrainy w SPN i LON Kolegium Św. Stanisława Kostki oraz na kursach języka polskiego dla cudzoziemców” to program edukacyjno-wychowawczy, który zapewnia dzieciom i młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu i ukraińskim pochodzeniu z Ukrainy oraz uchodźcom z Ukrainy naukę w Szkole Podstawowej Niepublicznej Kolegium Św. Stanisława Kostki oraz Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki, edukację językową i kulturową oraz utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki

DOFINANSOWANIE: 997 620,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 117 320,00

Przedstawiony przez Fundację “Dla Polonii” projekt odpowiada na strategiczne priorytety polityki polonijnej, zawarte w rządowym programie współpracy, szczególnie cel D. Poprzez wysokiej jakości długoterminową edukacje na poziomie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego oraz kursów językowych tworzymy sprzyjające warunki do powrotów i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, które z powodów wydarzeń losowych znalazły się za wschodnią granicą Polski.
Zadanie jest kierowane do:
1. 150 osób – dzieci i młodzież – uczniów szkoły podstawowej SPN Kolegium Św. Stanisława Kostki, których rodzice postanowili sprowadzić się do Polski oraz uczniów LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.
2. Dorośli i młodzież uczestnicy kursów stacjonarnych – 110 osób.
W ramach projektu dzieci i młodzież będą mieli zapewniony program edukacyjno-wychowawczy z rozszerzoną ilością godzin języka polskiego, literatury i poezji, a dorośli kurs języka polskiego i kultury polskiej dostosowany do ich poziomu znajomości języka.