Szkołę tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Szkoła kładzie nacisk na wysoki poziom nauczania, by uczniowie bez trudu zdali polską maturę i dostali się na studia w Polsce. Równie ważne jest odbudowanie ich więzi z Ojczyzną, dlatego obok intensywnej języka polskiego, młodzież zgłębia wiedzę z zakresu historii i kultury Polski.

Działalność szkoły opiera się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Na dzielenie się nimi nauczyciele ciągle poszukują nowych formuł odpowiadających specyfice liceum i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości szczególnie wschodniej części Europy. Te dążenia wymagają mocnych fundamentów i autorytetów, dlatego towarzyszą szkole oraz pracujących w niej nauczycielom nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i przykłady postaw wielkich polskich patriotów, którzy w różnych okresach historii naszego kraju pozostawili ślad swojego męstwa i odwagi.

Liceum Polonijne to wielokulturowa społeczność, którą łączą nie tylko wspólne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, ale bogata codzienność stawiająca przed szkołą wciąż nowe wyzwania. Młodzież ze Wschodu zamieszkuje w szkolnym Internacie, gdzie ma zapewnioną całodobowa opiekę, wsparcie psychologa, pomoc w nauce. Ich wyżywienie w internacie częściowo dofinansowuje Senat w ramach programu „Witamy w domu”.

Liceum jest szkołą niepubliczną działającą na prawach szkoły publicznej. Dzięki temu otrzymuje subwencję oświatową na kształcenie uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu. Państwo Polskie pokrywa zatrudnienie nauczycieli oraz częściowo czynsz najmu pomieszczeń. Resztę kosztów związanych z utrzymaniem i wyżywieniem uczniów ze Wschodu, także koszty zajęć dodatkowych umożliwiających realizację pasji i zainteresowań uczniów, finansowane są ze środków przekazywanych przez Darczyńców na konto Fundacji „Dla Polonii”.

Oczekujemy na pomoc wszystkich życzliwych przyjaciół, którzy czują i rozumieją potrzebę pomocy Polakom na Wschodzie. Indywidualni darczyńcy i sponsorzy mogą stworzyć szansę dobrej edukacji tym młodym Polakom i w ten sposób konkretnie pomóc też ich rodzinom i polskiej społeczności na Wschodzie. Jak pomóc naszej młodzieży ze Wschodu można dowiedzieć się z zakładki Jak Pomóc.