Repatriacja poprzez edukację jest to wieloletnia akcja prowadzona przez Fundację “Dla Polonii”.

Akcja ta ma na celu pomoc LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w organizacji zajęć edukacyjnych oraz wycieczek edukacyjnych dla uczniów, a naszych podopiecznych- młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu. Dodatkowo w ramach akcji, czynimy wszelkie starania w celu zapewnienia naszym podopiecznym domowej atmosfery w przyszkolnym internacie i godnych warunków mieszkalnych poprzez: organizację warsztatów, wycieczek, wspólnych świąt (dla uczniów, którzy nie mogą spędzić tego czasu z rodzicami), ale również wymiany wyeksploatowanych  środków czystości.

Do tej pory, w ramach akcji, pomogli nam:

2021 r. – Repatriacja przez edukację- organizacja zajęć włączających w kulturę Polską dla młodzieży cudzoziemskiej.

2021 r.- Środki ze wsparcia zostały w całości przeznaczone na: zakup sprzętu komputerowego do sali informatycznej, zakup tablic białych sucho ścieralnych do klas- sal lekcyjnych oraz tablic korkowych, rzutnik do sali lekcyjnej.

2022 r.- Wsparcie działań edukacyjnych- wyjazdy edukacyjne oraz działania około edukacyjne- zapewnienie wyżywienia dla 139 uczniów, środków czystości na potrzeby utrzymania reżimu sanitarnego oraz doposażenie internatu w meble i sprzęt elektryczny

2022 r.- Pomoc w wyżywieniu 130 uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu mieszkających w przyszkolnym internacie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Fundacja Lotto