Projekt „Pielęgnowanie Polskich tradycji i wartości narodowych oraz pomoc w sytuacji kryzysowej” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Polonia i Polacy za granicą 2023”

Dofinansowano przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z

DOFINANSOWANIE: 448 000,00 zł zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 513 240,00

umowa zawarta w listopadzie 2023 r.

W wyniku zmian w ustawie prawo oświatowe, które weszły w życie 1 września 2022 r. LON Kolegium św. Stanisława Kostki (szkoła polonijna) straciła znaczącą sumę z puli wypłacanej co miesiąc z subwencji dla szkół niepublicznych. Były to środki, z których opłacano wynagrodzenie nauczycieli za dodatkowe lekcje języka polskiego.

Fundacja „Dla Polonii”, zgodnie ze statutem, wszystkie środki jakie pozyskuje, przekazuje do Szkoły Podstawowej i Liceum, by szkoły mogły pokryć część swoich zobowiązań. Są to jednak niewielkie środki i niewystarczające. Wpływy z darowizny spadły w wyniku działania pandemii, a następnie wojny i wzrostu cen życia.

Podobnie trudna sytuacja jest w Liceum. Mimo wszystko, mimo zmian w ustawie musimy zapewnić uczniom zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, gdyż w przeciwnym wypadku nie zdadzą matury z języka polskiego. Z tego powodu subwencję przeznaczoną na czynsz musimy przeznaczać na większą liczbę zajęć języka polskiego i na zajęcia wyrównawcze. Dotychczas nasi uczniowie zdawali maturę z języka polskiego z wynikiem powyżej średniej krajowej, mimo że rozpoczynali naukę w liceum z nikłą znajomością języka polskiego.

Budżet na rok szkolny 2023/2024, który był przygotowany w lipcu 2023 r. po zamkniętej rekrutacji do szkół, jednak już teraz mimo dużych cięć, rezygnacji z części sal oraz zwiększenia liczebności grup, na rzecz zmniejszenia roboczogodzin tzn. wymiaru pracy nauczycieli nie będziemy w stanie pokryć wszystkich zobowiązań. Obniżenie subwencji na naukę języka polskiego dodatkowego od 1 września 2022 r. oraz ciągły wzrost kosztów najmu sprawia, że szkoły są niewypłacalne. Pomoc w celu przetrwania liceum w tym roku szkolnym, obejmuje I semestr roku szkolnego 2023/2024 tj. do końca grudnia 2023 roku. Dzięki wsparciu w Instytut Edukacji Polonijnej im. Św. Maksymiliana Kolbego uczniowie z Ukrainy mają zapewnione wyżywienie oraz dodatkowe lekcje j. polskiego. 

 

Uczniowie uczący się w LON to młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR. W trakcie nauki mieszkają w przyszkolnym internacie. Przez podwyżki kosztów energii, ogrzewania  i innych,  przy 136 podopiecznych wynosi ponad 30 000 zł. Od 2017 r. koszty te wzrosły o 200%, a zgodnie z pismem od właściciela, już w styczniu czekają nas kolejne podwyżki (w sezonie zimowym w 2017 r. płaciliśmy ok 12 000 zł, rok rocznie kwota ta wzrastała, by w 2020 r. przekroczyć 20 000 zł, obecnie to ponad 30 000 zł).

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla młodzieży „Pielęgnacja Polskich wartości i  tradycji narodowych”.  

Warsztaty będą się składały z 3 komponentów:

  1. Warsztaty- Wszystkich Świętych
  2. Warsztaty- Święto Niepodległości
  3. Warsztaty- Wigilia Bożego Narodzenia

 

Uczniowie wraz z opiekunami będą przygotować się do nadchodzących Świąt. Opiekunowie będą zapoznawać ich z wiążącymi się z danym świętem tradycjami i wartościami jakie niosą. I tak też na Wszystkich Świętych będą przygotowywali wspólnie wieńce, które będą składać na grobach bohaterów. Każdy uczeń będzie musiał przygotować krótkie wystąpienie, w którym przedstawiać będzie historię bohaterstwa poległego żołnierza. Na każdym grobie będą stawiać świece.

Warsztaty- Święto Niepodległości skupiać się będą wokół pieśni patriotycznych. Będą poznawać historię ukrywającą się za ich powstaniem. W jakich okolicznościach została pieśń stworzona, co kierowało jej autorem itp.

Warsztaty- Wigilia Bożego Narodzenia będą polegały na poznawaniu tradycji Wigilijnego stołu. Wspólne przygotowanie posiłków, śpiewanie kolęd, ozdabianie choinki oraz łamanie się opłatkiem. Są to elementy tradycji świątecznej, które są wyjątkowe i charakterystyczne dla Polski. Zapoznanie młodzieży z nimi jest zatem kluczowe dla wytworzenia więzi z ojczyzną przodków.

 

Liczba bezpośrednich beneficjentów pomocy, o którą się ubiega Fundacja w tym wniosku do końca tego roku szkolnego  (uczestników projektu, ostatecznych odbiorców), którzy otrzymają bezpośrednie korzyści z udzielonej pomocy to: 210 uczniów w wieku 15-19 lat Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego w tym 136 uczniów w wieku 15-19 lat mieszkających w Internacie, młodzieży z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie oraz m.in. uczniowie z rodzin, które uciekły z Białorusi.