Fundacja „Dla Polonii” wspiera edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, dziś uczących się w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9.

Pamiętając o testamencie Ojca Świętego, o jego trosce o Polaków na Wschodzie, Fundacja „Dla Polonii” chce wspierać naszych Rodaków na Wschodzie. Kierunki tego wsparcia wyznaczają cele i zadania zawarte w Statucie Fundacji. Dziś Fundacja wspiera uczniów polskiego pochodzenia uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie: www.liceumpolonijne.edu.pl.

Wywózka. Deportacja. Wypędzenie. Wojna. Sybir. Kresy. Polacy zmuszeni, by opuścić Polskę. Bieg historii odebrał im niemal wszystko – dom, bliskich, przyjaciół, plany na przyszłość. Ale nie złamał ich miłości do Ojczyzny. Przekazali ją swoim dzieciom i wnukom. Teraz ci wnukowie wracają, by spełnić marzenie swoich dziadków. Marzenie o Polsce. Marzenie o domu.

Naszym główmy celem jest repatriacja poprzez edukację, dając tym samym szansę młodym Polakom ze wschodu na powrót.

Wszystkie środki, które Fundacji uda się zebrać są przekazywane na cale statutowe, a wsparcie finansowe ze strony instytucji pokrywa tylko niewielką część naszych szkolnych potrzeb, dlatego nieustająco walczymy o pozyskanie nowych partnerów, mecenasów i o wsparcie.

Nasi podopieczni często pochodzą za niezamożnych, polskich rodzin z 8 krajów Euroazji (Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi), dla których spełnieniem marzeń  jest powrót do ojczyzny.  Do szkoły uczęszcza 160 uczniów z czego 130 mieszka w przyszkolnym internacie. Ze względu na odległość i ich młody wiek 14-18 lat musimy im zapewnić nocleg, wyżywienie, opiekę wychowawców i medyczną. Uczniowie mieszkają u nas przez 10 miesięcy, a internat pracuje przez 7 dni w tygodniu.

Przy 130 uczniach mieszkających w internacie, którym trzeba zapewnić wyżywienie przez 7 dni w tygodniu 3 razy dziennie koszty miesięczny posiłków wynoszą prawie 80 000 PLN.

Ponieważ ich utrzymanie jest dla nas najważniejszą i najbardziej kosztowną pozycją, wszystkie uzyskane darowizny pochodzące z 1% przekazujemy na ten cel.

Jak można pomóc?

Przypominamy, że w  2019 roku zmieniona została forma rozliczenia podatku. W tym roku po raz drugi podatnicy  mogą skorzystać z formularza PIT (tym razem za rok 2020) wypełnionego za nich przez Urząd Skarbowy. Jednak także w tym przypadku podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1% podatku. Automatycznie w „urzędowym” formularzu PIT zostanie wskazana organizacja, której przekazany został 1% podatku rok wcześniej. Można jednak dokonać dowolnej zmiany. Robi się to w sposób następujący:

  1. podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
  2. musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2020)
  3. może też zalogować się używając profilu zaufanego.

 

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. Będzie tam można w prosty sposób zmienić wybraną organizację.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji “Dla Polonii”, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Fundacji:

Fundacja “Dla Polonii”
0000423252

 

 Uwaga! W formularzu na stronie podatki.gov.pl w polu wybrana organizacja – nie wpisuj słowa KRS.

Możesz także rozliczyć swój podatek używając specjalnego oprogramowania:

 

lub rozliczyć PIT poprzez profil Fundacji na stronie www.PitTax.pl

Pobierz program PIT
Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP