Mecenat

Piękna praktyka mecenatu jest mocno zakorzeniona nie tylko w historii Polski, ale również – naszej Szkoły, która przejęła sztandar i tradycje przedwojennego Męskiego Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki. Od początku historii Szkoły (od 1908 r.) zawsze uczyła się tu grupa zdolnej, ale ubogiej młodzieży, która otrzymywała tę możliwość dzięki finansowej opiece ze strony bogatych i często arystokratycznych rodzin pozostałych uczniów. Po 1920 r. do Szkoły przybyła także duża grupa młodzieży z Kresów II Rzeczypospolitej.

Dziś Fundacja „Dla Polonii” wraz z Liceum Polonijnym kontynuują te szlachetne tradycje, poprzez edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, która również potrzebuje podobnego mecenatu. Pomóż nam kształcić ich dla Polski.

Program Mecenatu szkolnego

 

polega na objęciu opieką finansową wybranego ucznia Liceum Polonijnego i wspieraniu jego kształcenia oraz kosztów utrzymania w internacie.

 

To wielka pomoc w funkcjonowaniu szkoły i bursy, którego subwencja oświatowa w pełni nie zaspokaja. W zależności od woli Darczyńcy mecenat może trwać przez jeden pełny rok szkolny lub cały okres edukacji w Liceum.

 

W zamian Mecenas otrzymuje informacje o postępach w nauce swojego podopiecznego, ukończonych konkursach i uzyskanych wyróżnieniach. W przypadku darowizn przekazywanych przez firmy i organizacje, szerszy zakres pakietu promocyjnego dla Mecenasa pozostaje do uzgodnienia z Fundacją „Dla Polonii”.

 

>>Zostań Mecenasem młodzieży ze Wschodu
Liceum Polonijne utrzymuje się z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, która pokrywa jedynie koszty bieżącego funkcjonowania szkoły i internatu. Środki te nie wystarczają na zapewnienie uczniom pełnego utrzymania w szkolnej bursie, w tym wyżywienia, oraz koniecznych zajęć wyrównawczych i dodatkowych. Na ten cel brakuje miesięcznie 1000 zł na jednego ucznia. Dlatego każda wpłata jest bardzo cenna i potrzebna.

 

Zwracamy się do Ludzi Dobrej Woli, którym nie jest obojętny los rodaków ze Wschodu, o dołączenie do naszej akcji Mecenatu szkolnego. Wpłaty na kształcenie i utrzymanie zdolnych uczniów można przekazać przelewem międzybankowym na konto:

 

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9; 00-728 Warszawa
Nr konta: 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703

Konto dolarowe: IBAN PL89 1240 6175 1787 0010 5894 0269

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Konto euro: IBAN PL97 1240 6175 1978 0010 6849 1768

SWIFT (BIC) PKOPPLPW

Tytułem: ZOSTAJE MECENASEM

 

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji „Dla Polonii” może zostać odliczona od podatku, ponieważ realizujemy cele zawierające się w sferze zadań publicznych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Jeśli darowizna miała postać pieniężną, to powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek naszej Fundacji.

Na stronie akcji „Witajcie w domu” można przeczytać opisy części z naszych uczniów, zgłoszonych do programu Mecenatu szkolnego. Są tam historie ich przodków, a także informacje o osiągnięciach i zainteresowaniach uczniów oraz ich marzeniach o studiach w Polsce.