UCZNIOWIE

 

kolegium_logo png

 

Fundacja „Dla Polonii” wspiera edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, dziś uczących się w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9.

Zapraszamy na stronę Liceum: www.LiceumPolonijne.edu.pl

Poznaj uczniów Liceum Polonijnego

Uczniowie polskiego pochodzenia do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. St. Kostki (Liceum Polonijne) w Warszawie przyjechali z różnych krajów na Wschodzie: z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Turkmenistanu, Kirgizji, Gruzji, Armenii, Rosji, Mołdawii i Uzbekistanu.

Ich bardzo dobre wyniki w nauce w swoim kraju, wzorowe zachowanie i zaangażowanie na rzecz polskiego środowiska potwierdzają dyrektorzy szkół, księża proboszczowie, prezesi polskich organizacji. W szkole zdobywają dobre fundamenty wiedzy, która ułatwi im studia na wymarzonych kierunkach.

Polska matura w szkole ze 100-letnią tradycją i wysokim poziomem nauczania jest nie tylko gwarancją lepszego startu na studia, daje też prestiż, zwłaszcza gdy nasi absolwenci chcą związać swoją przyszłość na stałe z pobytem w kraju przodków.

 

Pomóż w kształceniu młodzieży ze Wschodu

 

Zdecydowana większość naszych uczniów pochodzi z niezamożnych polskich środowisk polonijnych. Zapewnienie im dostępu do nauki w Liceum Polonijnym i stworzenie warunków bytowych w internacie, jest dla nich życiową szansą oraz spełnieniem marzeń ich ojców i dziadków o powrocie do Ojczyzny.

 

Utrzymujemy się głównie z subwencji oświatowej, którą wypłaca Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale wystarcza ona właściwie tylko na wynagrodzenie dla nauczycieli i część kosztów eksploatacji. Także grant na wyżywienie otrzymany w tym roku od Ministerstwa Spraw Zagranicznych pokrywa jedynie część z tych kosztów. Brakujące fundusze – przede wszystkim na utrzymanie uczniów w internacie i ich wyżywienie – musimy pozyskiwać od instytucji, firm i Ludzi Dobrej Woli.

 

Młodzi Polacy ze Wschodu zasłużyli na Państwa pomoc. Będziemy wdzięczni za przekazanie każdej darowizny na rzecz ich kształcenia i utrzymania w Polsce:

 

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9 (budynek G)
00-728 Warszawa

 

Nr konta: 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703
Tytułem: Darowizna na kształcenie młodzieży ze Wschodu

 

 

 

Za każdą wpłatę dla uczniów już teraz składamy Państwu serdeczne podziękowanie!