Młodzież z Kazachstanu to jeden z filarów naszego liceum.

Relacje szkoły z Polonią z tego kraju układają się bardzo dobrze, za co Dyrekcja i nauczyciele są bardzo wdzięczni. Każdego roku do klasy pierwszej dołącza wielu wspaniałych, ciekawych świata, ambitnych uczniów. Później, dzięki ciężkiej pracy, osiągają sukcesy na studiach i w życiu zawodowym, stając się dumą środowiska Absolwentów Kolegium św. Stanisława Kostki. 🧑‍🎓👨‍🎓🇰🇿🇵🇱

W tym roku już kilkakrotnie odbyły się zebrania rodziców online z rodzicami z Ałmaty, Astany, Karagandy z Dyrekcją Internatu i Szkoły w języku  polskim i rosyjskim.

Pani Dyrektor przekazała nam, że w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 odbyły się już zebrania online z rodzicami z Ałmaty, Astany, Karagandy (w języku polskim i rosyjskim). Planowane są kolejne. “Cieszymy się, że rodzice są tak zainteresowani nauką i zachowaniem swoich dzieci w szkole i w internacie. Dziękujemy też za słowa wsparcia i wdzięczności za duży trud wychowawców i nauczycieli. Dla nas i dla procesu wychowania uczniów jest ważna ścisła współpraca z rodzicami. Wtedy są owoce: rozwój i sukcesy w nauce. Niezmiernie cenimy też naszą relację z Ałmatyńskie Centrum Kultury Polskiej “Więź” na czele z Panią Prezes Tatianą Sławecką. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa skierowane do nauczycieli i dyrekcji. Można je przeczytać na stronie szkoły w artykule poświęconym współpracy z Polonią z Kazachstanu: https://liceumpolonijne.edu.pl