SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy naszym rodakom na Wschodzie. Cel ten realizujemy m.in. poprzez gromadzenie funduszy i pomoc rzeczową dla Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, które kształci młodzież polskiego pochodzenia m.in. z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Armenii, Rosji, Mołdawii i Uzbekistanu.

Nasi podopieczni z Parą Prezydencką na spotkaniu opłatkowym

Nasi podopieczni z Parą Prezydencką na spotkaniu opłatkowym

Witajcie w domu

Na stronie internetowej akcji „Witajcie w domu” można przeczytać opisy uczniów, zgłoszonych do programu Mecenatu szkolnego. Są tam historie ich przodków, a także informacje o osiągnięciach i zainteresowaniach uczniów i ich marzeniach o studiach w Polsce: www.witajciewdomu.pl

Liceum Polonijne

Zachęcamy także do zapoznania się ze szkolną stroną internetową, gdzie są umieszczane najważniejsze informacje o wydarzeniach i postępach w nauce naszej młodzieży: www.liceumpolonijne.edu.pl