HISTORIA

 

 

 

Historia Kolegium Świętego Stanisława Kostki 80Fundacja została powołana w 2012 r. by wspierać powrót młodych Polaków ze wschodu do Ojczyzny, a tym samym wspierać marzenia ich przodków, którzy lata temu, z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Polski. Od grudnia 2017 r. Fundacja jest organem prowadzącym LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

 

Fundację „Dla Polonii” powołali do istnienia członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w celu wspierania Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława Kostki.

 

Nauczyciele i wychowawcy, którzy uprzednio działali na rzecz Polaków na Wschodzie w ramach tego stowarzyszenia (które było zarazem organem prowadzącym Liceum), a obecnie tworzą zarząd Fundacji „Dla Polonii”, mają wieloletnie doświadczenie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą:

 

 1. Od 2003 roku co roku organizacja w okresie wakacyjnym dwutygodniowych kursów dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu – kandydatów do Kolegium. Są to kursy języka polskiego i kultury polskiej. W roku 2011 w kursie uczestniczyło 66 uczestników z różnych krajów ze Wschodu.
 2. Od 1 września 2003 roku kształcenie i utrzymanie (zakwaterowanie z wyżywieniem i opieka zdrowotna) młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Kolegium św. Stanisława Kostki, prowadzonym przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Młodzież pochodzi z:  Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Uzbekistanu, Mołdawii, Rosji i Gruzji (w poprzednich latach także kilku uczniów z Turkmenistanu i Kirgizji). Co roku liczba kształconej młodzieży zwiększała się i w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 145 uczniów. Kolejne roczniki maturzystów pochodzenia polskiego opuściły mury Kolegium św. St. Kostki i z powodzeniem studiują na wybranych uczelniach wyższych i otrzymują stypendium rządu RP.
 3. Pomoc charytatywna młodzieży polskiego pochodzenia w najtrudniejszej sytuacji materialnej przez organizowanie pomocy zdrowotnej oraz przygotowywanie paczek.
 4. W sierpniu 2004 r. – organizacja i przeprowadzenie obozu integracyjnego dla młodzieży z Polski i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi na Krymie.
 5. Jesień 2004 r.- Wycieczka integracyjna dla uczniów polskiego pochodzenia i z Polski na Ukrainę „Szlakiem Sienkiewicza”.
 6. W sierpniu 2005 r. – warsztaty edukacyjne połączone z kursem języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu w Kolegium św. St. Kostki w Warszawie – Wilanowie.
 7. Wizyty studyjne w latach 2004-2005 w Kolegium św. St. Kostki KSW przedstawicieli Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie oraz Związku Uczonych Polskich na Ukrainie, a także szkoły polskiej w Wołkowysku na Białorusi.
 8. W latach 2006-2011 cykle wycieczek edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, uczniów Kolegium i uczestników kursu języka polskiego, szlakami historii Polski. W każdym roku odbyły się 3-4 wycieczki edukacyjne.
 9. W latach 2006 – 2011 organizacja pobytów wypoczynkowych w okresie ferii zimowych i letnich dla młodzieży z Kazachstanu, Turkmenistanu i Kirgizji – uczniów Kolegium.
 10. Od 2007 r. prowadzenie kursów metodyczno-kulturowe o tematyce ogólnokulturowej, pogłębiających przed wszystkim znajomość języka i historii Polski oraz zagadnień metodycznych przydatnych w pracy nauczyciela. Uczestnikami byli nauczyciele polskiego pochodzenia ze Wschodu. Dotychczas odbyły się cztery takie kursy: w 2007 roku wzięło w nim udział 15 osób, w 2008 – 30 osób, w 2009 – 45 osób. W 2010 roku zgłosiło się ponad 200 chętnych, ale ze względów finansowych i lokalowych przyjęto ponad 90 uczestników, którzy odbywali zajęcia w 4 modułach tematycznych. Kursy te cieszą się zainteresowaniem, ponieważ odpowiadają na zapotrzebowanie środowisk polskich i nauczycielskich na Wschodzie.
 11. W 2009 r. nawiązanie współpracy z nowymi ośrodkami polskimi po kursie metodyczno-kulturowym zorganizowanym przez członków zarządu Fundacji i członków Stowarzyszenia dla nauczycieli: z ośrodkami w Gruzji, Kaliningradzie i Kazachstanie. Po kursie metodyczno-kulturowym w 2010 roku Stowarzyszenie umocniło i poszerzyło kontakty i współpracę z polskimi środowiskami i organizacjami m.in. także w Armenii i Mołdawii.
 12. W 2011 r. Stowarzyszenie zorganizowało w lipcu z własnych środków tygodniowy pilotażowy kurs przedsiębiorczości i języka polskiego dla działaczy organizacji polskich ze Wschodu: głównie z Ukrainy i Białorusi. Wzięło w nim udział 20 uczestników. Kurs odbywał się w Wilanowie w siedzibie Liceum, gdzie uczy się polska młodzież ze Wschodu.

 

W 2012 roku członkowie zarządu Stowarzyszenia powołali Fundację „Dla Polonii”, której celem jest m.in. wspieranie kształcenia uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki i wspierania Polaków na Wschodzie oraz promowanie polskiej kultury. Fundacja „Dla Polonii” uzyskała w sierpniu 2015 r. status organizacji pożytku publicznego.