“Kultura w praktyce- organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu” to program, którego celem jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i budowy relacji między krajem przodków- Polską, a dziedzictwem jakim są ci młodzi Polacy. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez historyczne wyjazdy edukacyjne, warsztaty muzyczne i artystyczne. W ramach projektu chcemy zapoznać młodzieży z wielokulturowością Polski, jej historią, tradycjami i lokalnymi legendami, które wpływały na kształtowanie tożsamości narodowej Polaków.

W ramach projektu realizowane będą:

  1. wyjazdy edukacyjne, podczas których młodzież będzie poznawać historię i geografię Polski;
  2. warsztaty muzyczne- młodzież będzie poznawał historię RP zamkniętą w nutach i tekstach piosenek;
  3. warsztaty artystyczne- młodzież będzie poznawała dziedzictwo artystyczne Polski, twórców i ich dzieła, nurty sztuki oraz znaczenie ich twórczości dla Polski.

 

 

“Kultura w praktyce- organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż Polacy, zwłaszcza uczniowie, są co prawda świadomi faktu, że poza granicami Polski żyją bardzo duże społeczności Polaków, jednak brakuje im wiedzy na temat uwarunkowań historycznych, które spowodowały, taki stan rzeczy. Dzięki projektowi polska młodzież ze wschodu zapozna się z historią oraz tradycjami kraju swoich przodków oraz jego dziedzictwem kulturalnym i dążeniem do niepodległości. Budowanie relacji pomiędzy Polakami mieszkającymi w kraju oraz przedstawicielami Polonii jest kluczowym zadaniem- nie może ono jednak odbywać się wyłącznie na poziomie oficjalnych działań. Znacznie trwalsze i skuteczniejsze jest budowanie bezpośrednich relacji pomiędzy młodymi ludźmi, którzy podczas spotkania i rozmowy mogą się poznać i doświadczyć samemu polskości.

Celem programu jest więc stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i budowy relacji między niepodległą, a dziedzictwem jakim są ci młodzi Polacy, które chcemy osiągnąć poprzez historyczne wyjazdy edukacyjne, warsztaty muzyczne i artystyczne.

W ramach realizacji projektu odbędzie się 5 wyjazdów edukacyjnych po różnych regionach Polski, których celem jest zapoznanie młodzieży z wielokulturowością Polski, jej historią, tradycjami i lokalnymi legendami, które wpływały na kształtowanie tożsamości narodowej Polaków.

Podczas warsztatów artystycznych młodzież będzie poznawała dziedzictwo artystyczne Polski, twórców i ich dzieła, nurty sztuki oraz znaczenie ich twórczości dla Polski.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że nauka historii jest o wiele ciekawsze i lepiej przyswajana przez młodych ludzi w trakcie praktycznych zajęć niż zwykłych lekcji. Idąc tą drogą chcemy by niezależnie od realizowane przez szkołę obowiązkowej podstawy programowej w trakcie warsztatów mogli poznać i dotknąć historii walki o niepodległość. Doświadczyć wielokulturowości i zróżnicowania etnicznego, religijnego RP oraz zrozumieć ich wpływ w dążeniu do niepodległości.