„Witamy w domu- kwarantanna” to program edukacyjno-wychowawczy, który zapewnia młodzieży w wieku 14-18 lat z rodzin o polskim pochodzeniu ze wschodu (z krajów byłego ZSRR) naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (zwane dalej Liceum Polonijnym, którego organem jest Fundacja „Dla Polonii”) oraz utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne w trakcie lockdownu.

Ze względu na wiek, zamknięcie granic, zakaz samodzielnego poruszania się przez osoby nieletnie i wiele innych czynników 69 osobowej grupie uczniów nie udało się opuścić internatu po zamknięciu szkół. Fundacja oraz pracownicy internatu, dbając o dobro małoletnich, pozostali na stanowiskach pracy, a Fundacja w dalszym ciągu, tak jak w trakcie zwykłego roku szkolnego musiała zadbać o ich wyżywienie i dodatkowo o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego dla uczniów i pracowników. Dodatkowo na początku lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła prace remontowe dodatkowo najętej powierzchni, która zostanie przeznaczona na izolatoria dla uczniów wykazujących objawy chorobowe, tak by oddzielić ich od zdrowych osób. Uczniowie mają przed rozpoczęciem roku szkolnego poddać się obowiązkowej kwarantannie w przyszkolnym internacie. W tym celu do dnia 15 sierpnia 2020 r. wszyscy uczniowie mają stawić się w internacie, tak by bezpiecznie wkroczyć w nowy rok szkolny. Fundacja będzie musiała zapewnić wyżywienie, nocleg, opiekę oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny dla 144 uczniów. Dzięki dostosowaniu pomieszczeń do nowych wymogów oraz w skutek przeniesienia pomieszczeń gospodarczych powstaną nowe pokoje na zamieszkiwanych przez podopiecznych piętrach, tym samym zwiększając liczbę mieszkańców internatu z 128 do 144 osób.
Po zakończonym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie pokoje wraz z meblami i materacami zostały poddane intensywnej dezynfekcji.
Głównym celem Fundacji i Liceum jest odnawianie i utrwalanie więzi z Polską młodzieży ze wschodu w ramach dobrze funkcjonującej, trwałej struktury przyjęcia społecznego, jaką jest Liceum Polonijne z internatem w Warszawie. Uczestnikami programu są uczniowie z siedmiu krajów byłego ZSRR, tj. według kolejności alfabetycznej: z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Witamy w domu- kwarantanna” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.