Różne kultury – jedna tożsamość

Fundacja „Dla Polonii” rozpoczęła realizację nowego projektu edukacyjnego, dofinansowanego z programu Unii Europejskiej ERASMUS+. „Różne kultury – jedna tożsamość” to dwuletnie partnerstwo strategiczne pomiędzy trzema organizacjami, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży na etapie szkoły średniej.

Partnerstwo w projekcie tworzą:

  • Fundacja „Dla Polonii”, która opiekuje się Liceum Polonijnym w Warszawie,

  • Stowarzyszenie Macierz Szkolna wspierające polskie szkoły na Litwie,

  • Szkoła Polska na Węgrzech.

Instytucje te mają do czynienia z uczniem w szczególnej sytuacji: cudzoziemcami, którzy z różnych względów (głównie rodzinnych i ekonomicznych) zdecydowali się na naukę w Polsce albo młodzieżą reprezentującą mniejszość narodową w krajach zamieszkania (Litwa, Węgry).

Wspólne partnerstwo ma wspierać kadrę edukacyjną poprzez dostarczenie nowych i atrakcyjnych w formie materiałów dydaktycznych, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, jak również podejmowanie współpracy z rodzicami uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą nauczyciele i wychowawcy, uczniowie w wieku gimnazjalnym i licealnym, oraz ich rodzice.

W ramach projektu powstaną scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne z zakresu nauczania historii, matematyki z elementami ekonomii i przedsiębiorczości oraz ścieżka przyjmowania do szkoły ucznia z zagranicy (pakiet informacyjny dla ucznia i rodzica oraz założenia do programy wsparcia „Opiekun rodziny”). Migracja w celu nauki nie dotyczy tylko ucznia, bardzo często całej jego rodziny. Działania chcemy kierować bezpośrednio do uczniów i ich rodziców.

Opracowane rezultaty (publikacje, scenariusze e-lekcji, itp.) zostaną umieszczone na powstałym, również w ramach projektu, portalu edukacyjno-społecznościowym. Długofalowym celem projektu jest stworzenie z tego portalu głównego miejsca wymiany metod pracy i scenariuszy lekcji dla szkół polskich na całym świecie.

Materiały przygotowane przez zespoły tematyczne z Litwy, Polski i Węgier będą mieć charakter uniwersalny, część będzie przetłumaczona na język angielski i rosyjski, tak aby mogły służyć wszystkim instytucjom i szkołom o podobnym profilu w Europie.

W harmonogramie na lata 2017-2018 zostały zaplanowane m.in. wymiany grup młodzieży z Polski, Litwy i Węgier, konferencje i szkolenia dla grup nauczycieli ze szkół średnich oraz dla wychowawców pracujących z młodzieżą migrującą w celach edukacyjnych.

logo Erasmus