Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego
Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Projekt ma na celu wzmocnienie działań organizacji poprzez doposażenie jej w sprzęt, który pozwoli na polepszenie jakości oraz poszerzenie podstawowej działalności. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt muzyczny oraz stroje ludowe, które będą wykorzystywane podczas warsztatów z młodzieżą. Zakup sprzętu filmowego pozwoli na tworzenie treści propagujących wartości chrześcijańskie i patriotyczne, z którymi utożsamia się zarówno Fundacja jak i końcowi adresaci naszych działań. Remont pomieszczeń toaletowych wielostanowiskowych pozwoli bezawaryjne korzystanie sanitariatów zarówno przez pracowników jak i odbiorców działań oraz pozwoli na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami działań Fundacji są młodzi ludzie, uczniowie szkoły pielęgnującej wartości katolickie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie (Liceum Polonijne), które kształci młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR. Młodzież to potomkowie przymusowych zesłańców i przesiedleńców, w rodzinach których przetrwała polskość jednak przez lata życia w krajach takich jak Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Mołdawia, Uzbekistan nie mieli dostępu do polskiego dziedzictwa narodowego, polskiej kultury, języka, czy historii. Wszystko co nosiło znamiona polskości było natychmiast niszczone przez władze państw, w w których się znaleźli- niszczono polskie dokumenty, palono książki i archiwa, przymusowo zmieniano nazwiska. Życie ich przodków zostało podporządkowane stalinowskiej propagandzie i w takich warunkach przyszło żyć też ich potomkom.
Mimo trudów udało się zachować im polskość i przetrwać pielęgnując tradycje, język. W naszym przekonaniu niezwykle istotne z perspektywy kształtowania młodych osób jest kładzenie nacisku na wychowanie patriotyczne, kształtowanie ich postaw pro narodowych, dumy z przynależności do narodu, jak również uformowanie w młodzieży postaw patriotycznych i etosu Polaka, który nie jest roszczeniowy wobec państwa polskiego, ale nastawiony na wykorzystanie danej szansy na rozwój poprzez edukacje oraz wdzięczny za otrzymana szanse (takie są założenia wychowawcze Liceum Polonijnego). Celem projektu jest zwiększenie jakości działań mających na celu wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu w duchu patriotyzmu, by krzewili prawdę o historii i dziedzictwie narodowym RP.
W prowadzonej przez Fundację szkole organizowane są duże wydarzenia kulturalno-historycznych, takie jak: obchody Dnia Polski, Festiwal Pieśni Patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzięki realizacji projektu będziemy mogli uczestniczyć wydarzeniami w szerszym gronie. Będziemy mogli dotrzeć zarówno do Polaków za granicą jak i tych osób, które mimo chęci nie mogły pojawić się na organizowanym przez nas wydarzeniu, a samo działanie zyska na jakości i atrakcyjności.
Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest doposażenie organizacje w narzędzia wykorzystywane podczas warsztatów, konferencji i koncertów takich jak oświetlenie, głośniki, mikrofony i inne. Dzięki instrumentom muzycznym zyskają na jakości warsztaty wokalne, podczas których młodzież uczy się pieśni ludowych i patriotycznych. Warsztaty te są zawsze połączone z elementami warsztatów historycznym. Młodzież poznaje historię powstania utworu, realiów w jakich były one osadzone oraz znaczenia utworów dla utrwalania ducha patriotycznego. Podczas warsztatów tanecznych młodzież zapoznaje się z tradycyjnymi tańcami narodowymi takimi jak krakowiak, polonez, mazur, oberek czy kujawiak. Uczestnicy warsztatów muzycznych i tanecznych
tworzą zespół pieśni i tańca, który występuje podczas uroczystości szkolnych.
Sprzęty muzyczne znajdujące się w posiadaniu Fundacji, z których młodzież korzysta podczas zajęć są już mocno wyeksploatowane, na czym traci efekt końcowy treningów młodzieży jest to szczególnie widoczne podczas występów dla publiczności. Dodatkowo brak sprzętu audio-wideo sprawia, że wydarzenia są dostępne wyłączeni dla zaproszonych gości, którzy mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. Transmisje wideo, które będziemy w stanie zorganizować dzięki zakupionym sprzętom pozwolą uczestniczyć w wydarzeniach również “na odległość”. Sprzęt filmowy posłuży również do utrwalenia historii rodzin uczniów, tworząc docelowo audio-muzeum repatriacji. Historie te stanowią unikatowe materiały opowiadające o losach Polaków, które nie utrwalone zostaną wkrótce zapomniane.

W naszym przekonaniu niezbędne jest dostosowanie pomieszczeń sanitarnych (toalet) do obecnie obowiązujących standardów poprzez poszerzenie drzwi wejściowych oraz unowocześnienie kabin, tak by był one przyjazne zarówno dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz pracowników i adresatów działań Fundacji. Obecne pomieszczenia toaletowe, wielostanowiskowe są przestarzałe i awaryjne, a korzystanie z nich przez osoby z dysfunkcjami ruchu jest nie możliwe.