Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji ORLEN

Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji ORLEN

Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN  przeprowadziliśmy projekt “Repatriacja przez edukację”. Efektem jego przeprowadzenia było wsparcie oświaty w działaniach zmierzających do poprawy warunków i jakości nauczania w prowadzonej przez Fundację “Dla Polonii” szkole- Liceum Polonijne.

Adresatami działania byli młodzi Polacy ze wschodu, między 14-18 rokiem życia, powracających do Ojczyzny i uczących się w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Darowizna  od Fundacji Orlen została przeznaczona  na wsparcie edukacji- wyjazdy edukacyjne oraz wsparcie około edukacyjne- wyżywienie dla 139 uczniów, środki czystości na potrzeby utrzymania reżimu
sanitarnego oraz doposażenie internatu w meble i  niezbędny sprzęt.

Fundacja “Dla Polonii” jest organizacja pożytku publicznego oraz organem prowadzącym LON Kolegium Św. St. Kostki.W ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Polonia i Polacy za granicą 2021” otrzymaliśmy dotację m.in. na wyżywienie naszych podopiecznych. Niestety ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych środki te nie są wystarczające. Wsparcie Fundacji ORLEN pozwoliło nam pokryć część kosztów zakupu art. spożywczych sprzed ogłoszenia wyników wspomnianego konkursu.

Dziękujemy za wsparcie!