Maturzyści 2018, czyli zakończeniu roku szkolnego klas trzecich

Maturzyści 2018, czyli zakończeniu roku szkolnego klas trzecich

27 kwietnia świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Młodsi uczniowie pożegnali swoich kolegów i koleżanki piosenką, tańcem i pamiątkowymi prezentami. Tegoroczni maturzyści podziękowali dyrekcji szkoły i internatu, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, wypowiadając wiele ciepłych i poruszających słów.

Spośród 27 absolwentów, aż 11 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

Przed nimi matura … Trzymamy kciuki…

 

Witamy w domu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Witamy w domu” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Fundację „Dla Polonii”, który zapewnia młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR):

  • naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (dalej Liceum Polonijne, którego organem prowadzącym jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców) oraz

  • utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.