Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji LOTTO

Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji LOTTO

Celem projektu było zapewnienie wyżywienia dla 130 uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu mieszkających w przyszkolnym internacie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Od września 2021 r. w przyszkolny internat zamieszkuje 130 uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu, którzy rozpoczęli naukę w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Młodzież pochodzi z 7 krajów byłego ZSRR: Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina, Rosja.

Fundacja “Dla Polonii” jest organizacja pożytku publicznego oraz organem prowadzącym LON Kolegium Św. St. Kostki.W ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Polonia i Polacy za granicą 2021” otrzymaliśmy dotację m.in. na wyżywienie naszych podopiecznych. Niestety ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych środki te nie są wystarczające. Wsparcie Fundacji LOTTO pozwoliło nam pokryć część kosztów zakupu art. spożywczych sprzed ogłoszenia wyników wspomnianego konkursu.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, jaką okazali naszym podopiecznym!

Fundacja Lotto