Zawieszone zajęcia szkolne to niełatwy czas dla uczniów. Można jednak wykorzystać go bardzo efektywnie. Samodzielna praca pozwala lepiej ją ukierunkować, dostosować do swoich możliwości i potrzeb. Uczy to dyscypliny, odpowiedzialności i uporządkowania działań. Jest wyrazem dojrzałości i niezależności. Czas staje się bardziej kompaktowy, przez co i nasza wydajność może być większa. Wiele genialnych umysłów rozwijało się w samotności. W trzeciej części "Dziadów" Mickiewicz pisał: "Samotność – mędrców mistrzyni!". By wzmocnić wspólną (nauczycieli i uczniów) motywację do nauczania i uczenia się zamieszczamy kilka zdjęć udowadniających, że powyższe słowa są wyrazem naszych doświadczeń, a nie dopiero zamiarów.Source