XXI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Pytanie o wartość, pytanie o sens życia należy do szczególnego bogactwa młodości. Wyrywa się z samego serca poszukiwań i niepokojów, zwłaszcza, gdy młodość jest doświadczona cierpieniem własnym […]” – słowa św. Jana Pawła II z „Listu do Młodych, 31. 03. 1985” – stały się myślą przewodnią tegorocznego Forum Młodzieży na Jasnej Górze. Nasi uczniowie mieli okazję spotkać się z 1600 uczniów z innych szkół katolickich, które przybyły z różnych zakątków Polski. Spotkanie miało, jak co roku, bogaty program. Forum przewodził ks. Zenon Latawiec, Przewodniczący Rady Szkół Katolickich, całość ubogacały animacje muzyczne zespołu „Projekt Fausystem”. Głównym prelegentem był ks. prof. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, który wygłosił konferencję “Jesteś drogi w moich oczach” o Bożej miłości, o Chrystusie, który zaprasza każdego do osobistej relacji i więzi w każdej chwili życia, nawet tej najtrudniejszej. Zaprasza również do odkrywania czym jest wartość człowieka, jakie są przyczyny jej braku, zwątpienia, zachwiania… Słowa ks. Węgrzyniaka zawsze niosą dobre i skuteczne rozwiązania, odwołują się do konkretnych przykładów z osobistych doświadczeń oraz przeżyć innych ludzi. Każdy z nas niesie w swoim życiu pewne zniewolenia, nierzeczywiste wyobrażenia i bagaż emocji. Zdaniem księdza Wojciecha, wartość człowieka nie zależy od jego emocji, zaś cierpienie jest po to, by zdać sobie sprawę, że szczęście nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Świadectwem ze swojego życia oraz przesłaniem do młodych podzielił się Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, który był goście tegorocznego Forum i chętnie udzielał odpowiedzi podczas rozmów z młodzieżą. Poruszające było spotkanie z Dobromirem Makowskim – pedagogiem, raperem i mówcą motywacyjnym, który podzielił się swoimi bardzo trudnymi doświadczeniami dzieciństwa i młodości oraz drogą do Pana Boga. Na co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego i pomysłodawcą projektu rappedagogia, od kilkunastu lat prowadzi zajęcia profilaktyczne i resocjalizacyjne w szkołach, domach dziecka, aresztach śledczych, więzieniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach środowiskowych w Polsce i za granicą. Program wydarzenia zwieńczyła Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego, podczas której miało miejsce zawierzenie młodzieży Matce Bożej. Ostatnim punktem programu XXI Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich była Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.