Mija wrzesień. Dla 55 uczniów klas pierwszych Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki KSW to nie tylko pierwsze tygodnie nauki w nowej szkole, ale także pierwszy miesiąc w Polsce, z dala od rodzinnych domów. Przyjechali do nas z kilku krajów zza wschodniej granicy: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu i po raz pierwszy w historii Liceum – z Uzbekistanu.

Tutaj pragną zrealizować marzenia swoje i swoich polskich przodków o powrocie do Polski. Tutaj chcą na nowo odkrywać polską kulturę i przyjmować ją jako swoją własną oraz nauczyć się dobrze mówić w ojczystym języku, aby w przyszłości kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Nasza misja polega na tym, by im to umożliwić.

Uczniowie 1 klasy z wychowawczynią siostrą Reginą

Uczniowie 1 klasy z wychowawczynią siostrą Reginą

Dzięki staraniom Fundacji „Dla Polonii” i pomocy sponsora od 1 września 2013 roku 96 uczniów Kolegium św. Stanisława Kostki uczy się w tym roku i zamieszkuje w nowej (przejściowej) siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, w pomieszczeniach wynajętych na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego. Nowe pomieszczenia są przestronne i przyjemne. Zarówno cała społeczność szkolna, jak i nasza Fundacja, cieszymy się z poprawy warunków zamieszkania i kształcenia młodzieży ze Wschodu. Na czas trwania remontu docelowej siedziby Liceum Polonijnego udało się zatem zapewnić im godziwe i gościnne miejsce bytowania.

Mijający miesiąc obfitował w wiele radosnych wydarzeń, które pozwalają na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Wprawdzie nadal trudzimy się nad pozyskaniem funduszy na remont oraz walczymy o zapewnienie stabilnej sytuacji Kolegium, w tym zagwarantowanie młodzieży wyżywienia do końca tego roku i na cały przyszły rok, ale nasze dzieło spotyka się z wielką życzliwością. Wrzesień obfitował w wydarzenia, które nas w tym upewniły.

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Radość z nowej siedziby świętowaliśmy z naszymi Darczyńcami, Przyjaciółmi i członkami Rady Patronackiej w środę, 25 września. Po mszy świętej pod przewodnictwem ks. Józefa Klocha – rzecznika Episkopatu Polski, odprawionej w intencji Darczyńców i Przyjaciół, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Nasi Goście wysłuchali koncertu szkolnego chóru, a pierwszaki wystąpiły z przedstawieniem „Św. Stanisław Kostka – promieniowanie wartości”, w którym przybliżyli zgromadzonym postać Patrona Kolegium.

Wśród gości (od lewej): poseł Artur Górski, ks. Grzegorz Suchodolski, p. Eliza Dzwonkiewicz - Prezes Fundacji BZ WBK, ks. Józef Kloch.

Wśród gości (od lewej): poseł Artur Górski, ks. Grzegorz Suchodolski, p. Eliza Dzwonkiewicz – Prezes Fundacji BZ WBK, ks. Józef Kloch.

Premiera tego przedstawienia odbyła się w ostatnią niedzielę po wieczornej mszy świętej w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. To już kolejny rok, kiedy razem z parafianami możemy uczcić wspólnego patrona i doświadczyć życzliwości, która przekłada się również na materialny dar. Dzięki zebranych środkom w czasie kwesty przykościelnej w tej parafii oraz w kościele oo. pallotynów przy ul. Skaryszewskiej (odbyła się w połowie września), będziemy w stanie opłacić śniadania i kolacje w tym miesiącu dla 13 spośród naszych uczniów.

Nasi uczniowie

Radość, że znów jesteśmy razem w szkole