Poznawanie historii, zwłaszcza przez młode pokolenia, jest nieodzownym czynnikiem wychowania. Historia buduje naszą tożsamość i jest moralną koniecznością obrony najwyższych wartości narodu i państwa. Kolegium św. Stanisława Kostki pielęgnuje pamięć o minionych pokoleniach, ich bohaterstwie i heroizmie w budowaniu państwa polskiego. W sobotnie popołudnie grupa uczniów, którzy historię wybrali jako przedmiot rozszerzony i również będą zdawali ją na maturze, wraz ze swoimi nauczycielami spotkali się na żywej lekcji historii w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Ta ogromna XIX-wieczna twierdza zbudowana została na rozkaz cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. Car wzmocnił w ten sposób kontrolę rosyjskich władz nad Warszawą, zmusił Polaków do posłuszeństwa, a przede wszystkim wymordował tysiące naszych rodaków, polskich działaczy narodowych i rewolucjonistów. W cytadeli znajdowało się także ciężkie więzienie śledcze, w którym przetrzymywano i stracono m.in. członków Rządu Narodowego z Romualdem Trauguttem na czele oraz twórców niepodległej Polski, marszałka Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Młodzież z wielką uwagą przysłuchiwała się opowieściom przewodnika o polityce zaborcy rosyjskiego i jego okrutnych represjach wobec narodu polskiego. Uczniowie weszli do cel, w których byli więzieni tacy Polacy, jak: Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, bł. Honorat Koźmiński i wielu innych. Zobaczyli również galerię obrazów o tematyce powstania styczniowego i zsyłki na Syberię. Wśród nich słynne dzieło Aleksandra Sochaczewskiego „Pożegnanie Europy”. Ostatnim zadaniem uczniów było składanie czapek powstańczych. To była niełatwa lekcja, ale bardzo potrzebna, by młody człowiek naprawdę zrozumiał cenę wolności i poświęcenia w imię obrony Ojczyzny.