“Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”
Cytat z Ewangelii wg św. Jana stał się tematem przewodnim podczas Dni Skupienia, w których wzięliśmy udział. Zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione ze Szkołą Siostry Pasjonatki z Wilanowa, aby razem spędzić ten czas w ciszy, jak Jezus na pustyni, kontemplując Słowo Boże.
Wzięliśmy udział we Mszy Świętej, w konferencji ks. Mariusza Korzenieckiego oraz w Drodzie Krzyżowej. Na zakończenie, przy wspólnym posiłku, dzieliliśmy się swoimi refleksjami z przeżytego dnia.To był dobry czas, pełen rozważań nad swoim życiem duchowym i nad pogłębieniem wiary.
Polina Yakovleva