„Usycha drzewo bez korzeni…a Polska jest naszym wspólnym korzeniem, tym, co spaja wspólnotę i łączy nas wszystkich” – tymi słowy rozpoczął się niezwykle interesujący wykład historyczny, w którym wzięło udział nasze liceum. Lekcję pokazową, bogatą w informacje i pokaz rekwizytów przeprowadzili państwo Gujscy, właściciele przepięknego staropolskiego dworu w Gałkach, który w pełni jest wyposażony w artefakty sarmackie: pasy kontuszowe, tkaniny buczackie, ryngrafy z powstań narodowych i konfederacji barskiej, XVI – wieczne wota, relikwiarze, polska białą broń, zestawy przepięknych lamp naftowych, pieczęcie herbowe rodów polskich, polską porcelanę, zbroje rycerskie, powstańczą czarną biżuterię, za noszenie której zaborcy zsyłali na Sybir, stylowe meble i wiele innych unikatowych pamiątek, obrazujących piękno staropolskiej kultury polskiej. Najcenniejsze artefakty historyczne, które udało się we dworze zgromadzić datowane są przez znawców archeologii nawet na 1000 lat. Od właścicieli bije pasja i kult pamięć o historii naszej ojczyzny, a obcowanie w ich towarzystwie, wśród tak wspaniałych pamiątek potrafi przenieść w odległe czasy szlacheckie, w czasy świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów.