🎄W szkole trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.🎄 Tak bardzo chcemy w tym roku uwierzyć w słowa kolędy Franciszka Karpińskiego, mówiące o przekraczających ludzkie rozumienie zmianach, jakie zajdą w świecie, gdy narodzi się Bóg …

Source

_________________________________

Zadanie realizowane w ramach projektu „Kultura w praktyce” dofinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą