w szkole już czuć wiosnę….

a to wszystko dzięki warsztatom artystycznym organizowanym w ramach zajęć dodatkowych 🙂

Source

Zadanie realizowane w ramach projektu „Kultura w praktyce” dofinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą