12 września obchodziliśmy 339. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, w której polska husaria, dowodzona przez króla Jana III Sobieskiego, rozbiła armię Imperium Osmańskiego, wezyra Kara Mustafy. To wielka i chlubna karta w polskiej historii. Bitwa pod Wiedniem na wieki uwieczniła Jana III Sobieskiego również daleko poza granicami Europy. W dalekiej Persji polski król otrzymał zaszczytny przydomek „El Ghazi”, czyli „Zwycięzca”,
a jego imię budziło wielką grozę wśród Turków, nazywających go „Lwem Lechistanu”.

 

 

Mieliśmy zaszczyt wzięcia udziału w uroczystościach rocznicowych, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To bardzo piękny kościół
z bogatą historią.
Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy patriotycznego koncertu słowno-muzycznego, który swymi tekstami i muzyką nawiązywał do dawnej historii wiedeńskiej. Dzięki temu spotkaniu, wiemy, że mężna walka polskiej husarii była przełomowym wydarzeniem
w wojnie – zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy
i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022”

„Witamy w domu- wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki”

DOFINANSOWANIE: 620 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 989 160,00 ZŁ