To przedostatni dzień projektu Polskie Korzenie Argentyna

Był dla nas wszystkich bardzo ważny, a za razem wzruszający. Stanowił swego rodzaju podsumowanie naszej wspólnej 18-dniowej podróży.

Dziękujemy Marszałkowi Senatu Panu Stanisławowi Karczewskiemu za ciepłe przyjęcie uczestników, za zaproszenie do powrotu i wspólnego rozwoju.

Podczas spotkania z Panem Marszałkiem w Senat Rzeczypospolitej Polskiej nasi przyjaciele nie ukrywali wzruszenia. Opowiadali o przebytej podróży, o lekcji historii i kultury jaką otrzymali podczas pobytu. Opowiadali o miłości do Ojczyzny i pragnieniu rozwijania swojej polskości również przez język.

Opowiedzieli również o trudnościach z jakimi spotykają się w Argentynie- brak nauczycieli języka polskiego, który tak bardzo chcą poznać, mocno obciążone konsulaty..

Spotykają się w Domach Polskich, tańczą tańce ludowe, dbają o Polskie tradycje, kochają Polskę choć dzielą ich z nią tysiące kilometrów. Jest to najwspanialszy dowód miłości do ojczyzny

Wspaniałym podsumowaniem zarówno wizyty, jak i projektu są słowa jednego z uczestników- Iwana- “Odczuwam wielką radość i dumę, że jesteśmy Polakami”.

Dziękujemy!

Projekt został dofinansowany ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Source

Polskie korzenie” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.