Nasi uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w VIII edycji Olimpiady Statystycznej zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. Trzech z naszych uczniów przeszło do II etapu, a pozostali uzyskali bardzo wysokie noty.

Również w dziedzinie historii mamy wygrane. Poznaliśmy laureatów corocznego konkursu historycznego „Królowie Polski”. Zwycięska praca dotyczyła Jana III Sobieskiego, a wyróżniona Henryka III Walezego. Gratulujemy!!!

Instytut