Spotkanie z profesorem Januszem Riegerem, językoznawcą specjalizującym się w historii języka polskiego na Kresach. Nasz gość opowiadał o swojej przyjaźni z księdzem Karolem Wojtyłą (późniejszym Janem Pawłem II) w duszpasterstwie akademickim w Krakowie. Przybliżył nam jego postawy i duchowość, które obserwował na wycieczkach górskich i spływach kajakowych. Profesor wspomina Karola Wojtyłę jako uważnego i delikatnego rozmówcę, wymagającego więcej od siebie niż od innych. Przyjaciele ze środowiska krakowskiego nazywali go “wujkiem”, jego postawa i rady stały się dla nich wzorcem na całe życie.

Source