Uczniowie klas maturalnych mieli zaszczyt spotkać się z działaczem kombatanckim i harcerskim, porucznikiem Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pełniącym obowiązki prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Januszem Komorowskim pseud. „Antek”. Pan Janusz ma już 94 lata i nadal jest bardzo aktywny społecznie. Należy do pokolenia Kolumbów, o których uczniowie uczą się na lekcjach historii i języka polskiego. Jako niespełna 15- letni chłopak brał udział w powstaniu warszawskim jako łącznik, przewodnik, kolporter tajnej prasy oraz wartownik. Pomagał również w wybijaniu otworów w piwnicach domów, aby zapewnić ludności cywilnej swobodne poruszanie się podczas ulicznych łapanek. Był członkiem Szarych Szeregów, znanych z książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Twierdzi, że dopóki wystarczy mu sił, będzie popularyzował wiedzę o legendarnych żołnierzach Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Podkreślał, że swój zapał i aktywność wyniósł z harcerstwa, a ludzie z jego pokolenia zawsze byli wychowywani w duchu patriotycznym i byli wierni ideałom. Żyli żarliwą miłością do ojczyzny, w poczuciu dumy narodowej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom kombatanta. Zadawali pytania czy osobiście poznał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także Rudego, Alka czy Zośkę – bohaterów „Kamieni na szaniec”. Interesowało ich również, co było najtrudniejsze dla niego z czasów wojny, skąd czerpał odwagę i siłę, by przetrwać ten nieludzki czas. To była bardzo ciekawa lekcja zarówno historii, patriotyzmu, niezłomności, jak i wychowania.