Spotkanie opłatkowe w naszej szkole. Bardzo dziękujemy najmłodszym artystom za pięknie opowiedzianą historię, która dwa tysiące lat temu wydarzyła się w Betlejem. W nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas też zespół wokalny, śpiewając kolędy po polsku i ukraińsku. Biały opłatek jest dla naszej polonijnej społeczności szczególnym symbolem. Gdy go łamiemy, pamiętamy o rodzinach uczniów, absolwentach i przyjaciołach szkoły. Tradycja polskich świąt przez wieki łączyła Polaków na całym świecie. Dzisiaj również daje nam poczucie jedności i nadziei, jakie niesie ze sobą mający narodzić się Bóg.

_________________________________
Projekt “Witamy w domu” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.