Rozpoczęliśmy ważny okres, który pozwoli nam jeszcze bardziej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania. W naszej parafii pw. św. Kazimierza wysłuchaliśmy interesującego wykładu profilaktycznego dotyczącego uzależnień człowieka od rożnych substancji psychoaktywnych. Naszym prelegentem był niezwykły człowiek – Adam Nyk. Jest on specjalistą terapii uzależnień oraz autorem wielu programów eksperymentalnych form terapeutycznych i programów profilaktycznych. Od 25 lat pracuje z osobami w różnym wieku, które borykają się z narkotycznymi zmianami w swoim życiu. To ważny temat i z całą pewnością wart, by się nad nim pochylić w okresie Wielkiego Postu. Każde uzależnienie jest oznaką ludzkiej słabości, pokusy, grzechu i upadku.