“Świat potrzebuje autorytetów” to pierwsze słowa, które pojawiają się w filmie przygotowanym przez naszych podopiecznych. Cieszymy się, że Św. Stanisława Kostka- patron szkoły jest dla nich tak ważny, że jest ich przywódcą duchowym i wzorem do naśladowania


Source