Dzięki wsparciu Fundacji PZU realizujemy projekt “Nasz drugi dom, nasz wspólny dom!”, w ramach którego planowane jest doposażenie:

1.szkoły w pomoce edukacyjne oraz

2.szkolnej biblioteki w podręczniki szkolne na różnych poziomach do wszystkich przedmiotów nauczanych w klasach 1-4 LO.

Fundacja “Dla Polonii jest organizacja pożytku publicznego oraz organem prowadzącym LON Kolegium Św. St. Kostki. Fundacja wspiera szkołę doposażając ją, jednak zmiana podstawy programowej negatywnie wpłynęła na stan uposażenia. Szkoła posiada podręczniki dla Liceum 3 letniego, a nie 4- letniego.Dzięki wsparciu Fundacji PZU  zakupione podręczniki trafią do szkolnej biblioteki skąd młodzież będzie je wypożyczać. W ten sposób posłużą również kolejnym rocznikom uczniów.

Niezwykle istotne jest doposażenie szkoły w pomoce edukacyjne takie jak rzutniki. Obecnie większość materiałów służących do nauki do j. obcych, j. polskiego czy historii wymagają od szkoły posiadania w salach lekcyjnych projektorów. Podstawa programowa, którą nauczyciele muszą realizować z uczniami również przewiduje pokazy filmów edu. Szkoła nie posiada również pracowni fizycznej i chemicznej dlatego większość doświadczeń jest im przedstawianych w formie filmów.

Dzięki wsparciu Fundacji PZU w projekcie doposażenia szkoły w pomoce edukacyjne zwiększy się jakość i efektywność nauki oraz dostępność dla uczniów i nauczycieli do nowoczesnych materiałów edukacyjnych.