Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

(ks. Mieczysław Maliński)

 

5. grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 1985 roku. Jego celem jest uznanie i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz pokazanie społeczeństwu, jak wielkie są potrzeby i te lokalne, i te o szerszym zasięgu. Nasz szkolna społeczność nigdy nie jest obojętna na potrzeby innych, staramy się reagować na tyle, na ile pozwala nam czas i środki. W przeddzień mikołajek uczniowie i nauczyciele zebrali dużą ilość ciepłych skarpet i czapek dla bezdomnych mężczyzn, którzy bywają gośćmi Klubokawiarni „Życie jest fajne – miejsce pracy dorosłych autystów”. Inicjatywa ta jest pomysłem ludzi o wielkich sercach, którzy również są wolontariuszami i pomagają ludziom ubogim – co wtorek rozdają im ciepłe posiłki. Przychodzi tam od 100 do 150 osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często dotknięci kryzysem bezdomności czy wykluczeniem społecznym. Nasi wolontariusze pojechali z prezentami do Klubokawiarni i przekazali ciepłe skarpety dla potrzebujących. To dla nas wielka radość, że choć w takim drobnym geście przyczynimy się do ciepła czyichś stóp w mroźnym okresie. Takie działania wolontariackie powodują ogromne ciepło na sercu!