Piękną polską tradycją jest pielgrzymka maturzystów do Częstochowy na Jasną Górę. Na lekcjach języka polskiego i historii dowiadują się czym dla każdego Polaka jest narodowe sanktuarium w Częstochowie, do którego od setek lat w pocie czoła m.in. pieszo pielgrzymują ludzie, by dziękować i wypraszać potrzebne łaski. Nasze klasy maturalne również udały się na Jasną Górę, by osobiście doświadczyć tego cudownego Miejsca i pokłonić się Matce Bożej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Zwiedzili również galerię dzieł sztuki sakralnej, w tym „Golgotę jasnogórską” Jerzego Dudy-Gracza, bastion św. Rocha i fortyfikacje klasztorne, których brawurowo bronił Andrzej Kmicic vel Babinicz w Sienkiewiczowskim „Potopie”. Sala o. Augustyna Kordeckiego, liczne pomniki wokół bazyliki oraz Aleja NMP to kolejne punkty w programie zwiedzania, które poznali uczniowie. Szczególną uwagę poświęcono historii i kultowi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który w sercu każdego Polaka zajmuje wyjątkowe miejsce. To tutaj, każdego dnia o 21.00 odprawiany jest apel jasnogórski, wieczorna modlitwa kierowana do Królowej Polski w intencji Polski i Kościoła. Codzienny apel wprowadzono w intencji prześladowanego przez władze systemu totalitarnego, uwięzionego w latach 50. XX wieku prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, modląc się o jego uwolnienie. Nabożeństwo odprawiane jest codziennie o godzinie 21:00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Odsłonięciu obrazu towarzyszą intrady, czyli uroczysty hejnał. Uczniowie we wspólnej modlitwie przed tronem Matki Jasnogórskiej pomodlili się w intencji dobrze zdanej matury i dostania się na wymarzone studia.