Przemówienia, gratulacje i upragnione świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomy uznania, listy gratulacyjne dla rodziców i moc wzruszeń i radości – to fakty i emocje ostatnich dni kwietnia.

Maturzyści odebrali z rąk Dyrekcji świadectwa i dyplomy oraz nagrody książkowe. Wyjątkowy gość – Pani Barbara Maria Czartoryska – wieloletni przyjaciel szkoły i przedstawicielka książęcego rodu – każdemu z absolwentów gratulowała, przypominając o wartościach patriotycznych i chrześcijańskim, jakimi młodzież powinna kierować się w świecie, który stoi przed nimi otworem. Uczniowie podziękowali gronu pedagogicznemu i zebranym gościom piosenkami, walcem i kwiatami. Gratulujemy ukończenia liceum polonijnego! Kochani Maturzyści, pamiętajcie – w Bogu siła!