Uczniowie klas pierwszych oraz maturzyści wzięli udział w lekcji historii zorganizowanej na Zamku Królewskim

Zadanie realizowane w ramach projektu „Witamy w domu” dofinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą