IV Konkurs Pieśni Patriotycznej – wielkie święto Polski Niepodległej w naszej szkole. Utwory wykonane przez uczniów składają się na lirycznie i epicko opowiedzianą historię walki Polaków o Ojczyznę. W przeżyciach, których dostarczył konkurs, na plan pierwszy wysuwają się wzruszenie, duma i wdzięczność. Dziękujemy bohaterom za wolność, a uczestnikom konkursu za piękną lekcję tej wdzięczności.

„Z miast kresowych,
wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem, ponad dwieście lat!”

[Marian Jonkajtys, Marsz Sybiraków]

„Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów”

[Wincenty Pol, Piękna nasza Polska cała]

Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów

„Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów.
Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna.
Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią,
a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą,
kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada.

Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada,
że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca.
Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano
jak ogień tysiąc iskier – tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie.

Kto pustynię budził, kto gasił żar równika
kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej – wielcy synowie współumarli z tęsknoty.
Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko
zbudują na ziemi więcej, niźli ktokolwiek – widzę to ja ślepy.

W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie.
Za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana.
Za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze,
za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych,
za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych.
Za mą Ojczyznę-Polszczyznę, Mazowsze.
W dalekich ziemiach za to umierali.”

[Marek Grechuta, Pieśń Kronika, jej wykonanie to stały punkt programu uroczystości i konkursów szkolnych, treść utworu jest metaforą losu wielu uczniów Kolegium św. Stanisława Kostki i ich rodzin]

Source

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu:

 

„Witamy w domu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

„Witamy w domu” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Fundację „Dla Polonii”, który zapewnia młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR):

  • naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (dalej Liceum Polonijne, którego organem prowadzącym jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców) oraz
  • utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.

W ramach projektu Ministrastwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”