Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, szanować jej historię i tradycje, współtworzyć teraźniejszość i przyszłość […], podążać śladami naszego Patrona Stanisława Kostki w roztropności serca i szlachetności umysłu. Darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły, troszczyć się o polonijny i zarazem wielokulturowy charakter szkolnej społeczności poprzez: budowanie wzajemnej przyjaźni oraz szacunku dla ojczyzny naszych przodków – Polski, dołożyć starań, by poznać dobrze język, kulturę i tradycje ojczyzny naszych przodków, która nas kształci. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły poprzez sumienną i rzetelna naukę oraz godne zachowanie, stawać się: dobrym człowiekiem i prawdziwym chrześcijaninem – takie słowa ślubowania padły dziś z ust uczniów, którzy po raz pierwszy przestąpili progi naszego Kolegium. Młodzież uroczyście złożyła przyrzeczenie w kościele św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej. Uroczystość odbyła się tuż po Mszy Świętej, podczas której ksiądz uczulił młodzież na ważne słowa obietnic i przyrzeczeń w naszym życiu oraz zachęcił do kroczenia śladami Patrona – Stasia Kostki. Społeczność Szkolna odśpiewała hymn Polski, a także hymn Szkoły „Święty Stanisławie, Patronie nasz”. Ślubujący otrzymali od Dyrekcji krawatki i krawaty z logo Szkoły, by z szacunkiem nosili symbole szkolne i byli przynależni do Wspólnoty Kolegium Stasia Kostki. To był wzruszający dzień, pełen emocji i uwagi.