10 marca Kościół katolicki i prawosławny wspomina 40. męczenników z Sebasty. Jedna z hipotez głosi, że właśnie to wydarzenie sprawiło, że tego dnia celebrowane jest święto panów. Jak źródła historyczne podają, cesarz Licyniusz prześladował chrześcijan, zmuszając ich do złożenia ofiary bogom pogańskim, a tym samym do wyrzeczenia się wiary. Znacząca część odmówiła, zbiorowo odmawiając modlitwy. Ponieważ nie udało się ich ukamienować, wystawiono ich na mróz bez odzienia, aż do zamarznięcia na śmierć, a następnie ciała spalono w okolicach Sebasty. Współcześnie dzień ten jest poświęcony promowaniu wartości, jaką mężczyźni wnoszą do świata, i podkreślaniu pozytywnych wzorców do naśladowania. Samorząd Szkolny również nie zapomniał o panach w naszej szkole. Tych młodszych, będących w drodze do bycia mężczyzną, i tych nobliwych przygotowali słodkie poczęstunki, moc serdeczności i słów płynących z głębi serca. Panowie, „okażcie się mocni i bądźcie mężczyznami!” (1 Krl 2,2).