Dziękujemy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za udzielone nam wsparcie w postaci środków finansowych w wysokości 5 000 zł. Środki zostaną przez nas wykorzystane na zapewnienie wyżywienia młodzieży mieszkającej w internacie.