Męska część naszej szkoły została zaproszona przez Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej do udziału w V Sztafecie Niepodległości.W ten sposób jej organizatorzy i uczestnicy czcili 98. rocznicę Bitwy Niemeńskiej.

Wydarzenie to także upamiętniało obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz bieg, z polską flagą na plecach, rozpoczął się spod Kopca Wolności w Lipsku. Oddaliśmy hołd mieszkańcom tych ziem, walczących o niepodległość, oraz żołnierzom, walczącym z Litwinami we wrześniu 1920 r. Kolejnym naszym szlakiem historycznym była Dąbrowa Białostocka. Tam przywołaliśmy nazwiska Obrońców Ojczyzny przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy. Następnie przybyliśmy do Sidry, gdzie wspominaliśmy żołnierzy poległych podczas kampanii nadniemeńskiej. Ostatnim historycznym punktem pierwszego dnia była Kuźnica na Golgocie Wschodu, gdzie oddaliśmy cześć Powstańcom Styczniowym i mieszkańcom tych ziem wywiezionym na Sybir. Intensywny dzień historycznej sztafety zakończyliśmy ogniskiem integracyjnym.

Kolejnego dnia udaliśmy się pod pomnik Ofiar II wojny światowej w Kuźnicy, pokłoniliśmy się takim bohaterom narodowym, jak ci, którzy przynależeli do 21 Dywizji Górskiej, (poległym podczas zdobywania tego miasta we wrześniu 1920 roku), do pułków podhalańskich (poległych tu we wrześniu 1920 r. w ramach operacji nadniemeńskiej). W Szudziałowie oddaliśmy hołdu Powstańcom Listopadowym i Styczniowym. W Kopnej Górze uczestniczyliśmy w Mszy Świętej polowej, po której wspomnieliśmy Powstańców Listopadowych z oddziału płk Zaliwskiego poległych w bitwie nad Sokołdą w lipcu 1831 roku oraz Powstańców Styczniowych. Kolejny dzień również zakończył się zasłużonym ogniskiem integracyjnym. Niedzielę rozpoczęliśmy od uroczystej Msza Świętej, a po niej przemarszem uczestników sztafety na cmentarz żołnierzy poległych w 1920 roku. Następnie wbiegliśmy na główne uroczystości pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, gdzie nasza V Sztafeta Niepodległości dobiegła końca.

Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak patriotycznym wydarzeniu, dzięki któremu nasza wiedza o historii Polski mogła być uzupełniona i poszerzona. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów narodowych. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami!

Michał Ilnicki