Nie sposób sobie wyobrazić historii Rzeczpospolitej, jej kultury i tradycji, bez wielowiekowego wkładu w tę historię Ormian” – mówił prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z przedstawicielami społeczności ormiańskiej w Polsce. Kolegium św. Stanisława Kostki również jest blisko Ormian. Wśród naszej szkolnej społeczności nie brakuje uczniów oraz nauczycieli z Armenii. Zaprzyjaźniona Fundacja Armenian Foundation często gości w progach naszego liceum. Głównym działaniem realizowanym przez tę Fundację jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa Ormian polskich. Ostatnie zajęcia jakie były przeprowadzone przez Fundację dla uczniów dotyczyły udziału Ormian w powstaniu styczniowym i innych historycznych wydarzeniach Rzeczpospolitej. Wykładowcy omówili przyczyny upadku Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów, sytuacje w okresie rozbiorów. Skupili się również na ubiorze żołnierzy walczących w powstaniu styczniowym, rodzaju broni oraz warunkach, w jakich przyszło im bronić ojczyzny. To było ważne i twórcze spotkanie. Czekamy na następne lekcje z historią „na żywo”.