DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022”

„Witamy w domu- wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki”

DOFINANSOWANIE: 620 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 989 160,00 ZŁ

Alleluja! Cieszmy się bo Pan Zmartwychwstał!
Życie – we współczesnym świecie trzeba mocno podkreślać jego niezaprzeczalną wartość, bronić go, kontemplować je. W wielkanocnej symbolice zajmuje ono centralne miejsce, manifestując się w postaci triumfującego nad śmiercią Zbawiciela i ukrywając w symbolu prostej, tradycyjnej pisanki. Oby w podobny sposób wypełniło ono współczesny świat, odnosząc zwycięstwo nad wszystkim, co jest jego zaprzeczeniem. 🥚🐣🐥🥚🐣🐥🥚🐣🐥🥚
Naszym uczniom, absolwentom, nauczycielom i ich rodzinom życzymy bezpiecznych, pełnych radości z życia Świąt Wielkanocnych, płynącej z nich życiodajnej mocy oraz wspólnie przeżytych pięknych chwil z bliskimi. 🥚🐣🐥🥚🐣🐥🥚🐣🐥🥚