80 nowych uczniów!

We wtorek odbyło się ślubowanie nowych uczniów rozpoczynających nauke w Szkole Podstawowej niepublicznej Kolegium Św. stanisława Kostki ora LON kolegium Św. Stanisława Kostki.

Uczniowie przywitali swoich młodszych kolegów słowami:
“Wypowiedziane przez nich słowa mają moc sprawczą. Wprowadzają do społeczności szkolnej, którą łączą określone wartości.”

Aż 80 uczniów to niesamowita sprawa. Na tą liczbę skłądają się również dzieci ze Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium Św. Stanisława Kostki Starsi uczniowie obiecali podzielić się młodszymi kolegami zdobytą wiedzą oraz życzyli im by czuli się dobrze w szkole, rozwijali się i realizowali swoje plany i marzenia.

Source

Witamy w domu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Witamy w domu” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Fundację „Dla Polonii”, który zapewnia młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR):

  • naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (dalej Liceum Polonijne, którego organem prowadzącym jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców) oraz

  • utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.